Is de uitkering van een uitvaartverzekering onbelast?

Stel u heeft een uitvaartverzekering, is de uitkering van een uitvaartverzekering onbelast? Een uitvaartverzekering keert natuurlijk pas uit als diegene op wiens leven de polis is afgesloten komt te overlijden. Deze vraag is dan ook eigenlijk bedoeld voor de nabestaanden die de afwikkeling met de belastingdienst regelen. Een uitvaartverzekering is ooit afgesloten om nabestaanden niet

Wat kost een uitvaart?

Met welke kosten moet je rekening houden bij een uitvaart? Uit een eerder onderzoek van het marktonderzoeksinstituut GFK blijkt dat 29 procent van de Nederlanders geen enkele mogelijkheid ziet om de uitvaartkosten van een dierbare binnen 30 dagen na het overlijden te betalen. Vooral lager opgeleiden en jongeren geven aan niet in staat te zijn

Hoe noodzakelijk is de uitvaartverzekering?

“Nu ik leef, ga ik toch niet betalen voor mijn dood!” Wanneer iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ondanks het verdriet, willen zij zorgvuldig en tegen redelijke kosten de uitvaart regelen. Onderzoeksbureau GfK toont aan dat 29% van de Nederlanders niet in staat is de uitvaart van een dierbare te betalen. Uit

Meerderheid Nederlanders heeft uitvaartverzekering

Zeven op de tien Nederlanders hebben een uitvaartverzekering afgesloten. Een kwart weet alleen niet welk type verzekering ze hebben. Dit blijkt uit onderzoek van Big Data Small in opdracht van Watkostdoodgaan.nl onder ruim duizend Nederlanders. Een derde zegt een naturaverzekering te hebben afgesloten; 29 procent heeft een kapitaalverzekering en 13 procent heeft een combinatie van

Geboorteplaats gewild als laatste rustplaats

Na het overlijden wil een derde van de Nederlanders begraven of gecremeerd worden in hun geboorteplaats. Met name jongeren hechten veel waarde aan een uitvaart in hun oorspronkelijke regio, want bijna de helft ziet die plek als ideale laatste rustplaats. Dit blijkt uit onderzoek van Nuvema Uitvaartverzekering. Ouderen kiezen in een kwart van de gevallen